آدرس سایت سرکان
اخبار

معرفی چهار سایت تولیدی فیلتر سرکان

پیشرفت، توسعه و کشف دانش جدید برای افزایش کیفیت خدمات و محصولات، از اهداف و ماموریت‌های اصلی گروه صنعتی سرکان است. در همین راستا و

سرکان
اخبار

“سرکان” پیشرو در توسعه فردی مدیران

“شرکت سرکان” پیشرو در توسعه فردی مدیران تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت‌های گوناگون اجتناب ناپذیر می‌سازد. سازمان‌ها و

Sarkan Filter Autumn Festival
اخبار

جشنواره پاییزی فیلتر سرکان

جشنواره پاییزی فیلتر سرکان جشنواره پاییزی فیلترسرکان با نام (جشنواره پاییزی ۱۴۰۰) به صورت محدود برای نمایندگان و همکاران اتوسرویس به اجرا درآمده است. که