آرزوهای بزرگ
اخبار

همه چیز از آرزوهای بزرگ شروع می‌شود

آرزوهایی که قرارِ کودکی‌مان را می‌گیرند تا بزرگ شویم… آرزوهایی که بزرگی‌مان را می‌سازند تا در یادها بمانیم… این تفکری است که در فرهنگ سرکان

آدرس سایت سرکان
اخبار

معرفی چهار سایت تولیدی فیلتر سرکان

پیشرفت، توسعه و کشف دانش جدید برای افزایش کیفیت خدمات و محصولات، از اهداف و ماموریت‌های اصلی گروه صنعتی سرکان است. در همین راستا و

سرکان
اخبار

“سرکان” پیشرو در توسعه فردی مدیران

“شرکت سرکان” پیشرو در توسعه فردی مدیران تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت‌های گوناگون اجتناب ناپذیر می‌سازد. سازمان‌ها و