آدرس سایت سرکان
اخبار

معرفی چهار سایت تولیدی فیلتر سرکان

پیشرفت، توسعه و کشف دانش جدید برای افزایش کیفیت خدمات و محصولات، از اهداف و ماموریت‌های اصلی گروه صنعتی سرکان است. در همین راستا و

سرکان
اخبار

“سرکان” پیشرو در توسعه فردی مدیران

“شرکت سرکان” پیشرو در توسعه فردی مدیران تغییر و تحولات مداوم محیطی، بهبود و بالندگی سازمانی را در موقعیت‌های گوناگون اجتناب ناپذیر می‌سازد. سازمان‌ها و

رینگس
شرکت های ما

شرکت راه یاب نوین گلسا

شرکت راه یاب نوین گلسا (رینگس) برای کمک به رفع دغدغه مشترک در فضای کسب و کار ایران شکل گرفته است، ارائه‌ی خدمات داده محور